Forumi i dytë i Ekspertëve mbi "Të Mësuarit Bashkëpunues Virtual" (VCL) në kuadër të projektit VALEU-X