Konferenca Shkencore Ndëruniversitare me temë: “Mundësitë dhe Sfidat për Zhvillim të Qëndrueshëm të Turizmit“