Rektorja e Universitetit të Shkodrës „Luigj Gurakuqi“, prof.dr.Suzana Golemi nënshkroi një bashkëpunimi me Universitetin e Pejës „HAXHI ZEKA“