Departamenti i Letërsisë i Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, organizoi diskursin letrar “ Letërsia shqipe dhe tranzicioni”.