Departamenti i Infermierisë i Fakultetit të Shkencave të Natyrës, organizoi leksionin e hapur me temë “Me familjen në mendje”, Çrregullimet psikiatrike – llojet dhe format.