Aktivitet i organizuar në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi” në kuadër të projektit REACH dhe rritjen e kapaciteteve për ruajtjen e trashëgimisë kulturore në Shqipëri.