Një Laborator i ri Informatik pranë Fakultetit të Shkencave të Edukimit.