U zhvillua trajnimi për “Planifikimin strategjik” të programeve të studimit të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”.