Marrëveshje bashkëpunimi me Drejtorinë Rajonale të Arsimit Parauniversitar Lezhë