Takim bilateral në kuadër të projektit “Përmirësimi i kapaciteteve të kërkimit shkencor të institucioneve shqiptare të arsimit të lartë në ruajtjen dhe restaurimin e Trashëgimisë Kulturore” – REACH.