Konstituimi i Senatit të ri Akademik i Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, datë 04.09.2020.