Ceremonia për prezantimin e rektorit Prof. dr. Suzana Golemi dhe emërimin e dekanëve dhe përgjegjësve të njësive bazë të zgjedhur në fakultete.