Tryezë e rrumbullakët mbi forcimin e marrëdhënieve universitete – institucione sociale