Në ambientet e Fakultetit të Shkencave Shoqërore u zhvillua trajnimi “Digital Media Storytelling for Justice” në kuadër të Projektit të USAID-it "Drejtësi për të Gjithë".