Laboratori i Trajnimeve të Edukimit të Vazhduar realizoi modulin e katërt treditor me temë “Mjetet dixhitale për mësim dhe mësimdhënie”.