Në sallën e konferencave të Bibliotekës së Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, u organizua seminari me temë “Të njohim konkurrencën dhe sfidat e saj”.