Departamenti i Infermierisë së Përgjithshme i Fakultetit të Shkencave të Natyrës organizoi seancën e dhurimit vullnetar të gjakut.