Bashkëpunimi i dytë i frytshëm në lidhje me ditët e rekrutimit të stafit të ri për zhvillime software pranë kompanisë Alba NSI.