STUDENTËT E PROGRAMIT TË STUDIMIT GAZETARI-KOMUNIKIM, PJESËMARRËS NË KONFERENCËN “PËRBALLJA ME FAKTET NË BALLKAN DHE MË GJERË”.