Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Mjedisit, u zhvillua një Konferencë Studentore