Marrëveshjes dypalëshe mes Universiteti Powiÿlaÿski Poloni dhe Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”