Seminari me titull " Zhvillimi i praktikave profesionale pranë institucioneve pritëse"