Drejtoria e Kurrikulave, Kërkimit shkencor dhe standardeve