Cikli i parë i studimeve Bachelor, 2019-2022

Fakulteti i Gjuheve të Huaja, planet mësimore për vitin akademik 2019-2022

Fakulteti Ekonomik, planet mësimore për vitin akademik 2019-2022

Fakulteti i Drejtësisë, planet mësimore për vitin akademik 2019-2022