Shtëpia

Departamenti i Infermierisë

Docent Emiljano PJETRI : Përgjegjës i Departamentit
e-mail : epjetri@unishk.edu.al 

1 Docent Emiljano PJETRI Përgj.departamenti
2 Profesore e Asociuar Zamira SHABANI Anëtare CV
3 Docent Julian KRAJA Anëtar
4 Docent Valbona (Doniku) DIBRA Anëtare
5 Lektore e parë Irena (Shestani) SHALA Anëtare
6 Lektore me master  Luljeta (Lesi) JAKU Anëtare
7 Lektore me master Vera (Gjinaj) ASLLANI  Anëtare
8 Lektore me master Silvana (Hotaj) BELISHA Anëtare
9 Lektor me master Sebastjan MJEKAJ Anëtar me kontratë
10 Lektor me master Kristian PREÇETAJ Anëtar me kontratë
11 Lektor i parë Astrit BECI Anëtar i jashtëm
12 Lektore e parë Amela  BUSHATI Anëtare e jashtme
13 Lektor i parë Dritan BARBULLUSHI Anëtar i jashtëm
14 Lektor i parë Henrrik PRENDUSHI Anëtar i jashtëm
15 Lektore e parë Miranda OSMANI Anëtare e jashtme
16 Lektore e parë Nevila (Tabaku) LULI Anëtare e jashtme
17 Lektor i parë Saimir SELMANAJ Anëtar i jashtëm
18 Lektore e parë Dukata RADOJA Anëtare e jashtme
19 Doktorant Luan BAJRI Anëtar i jashtëm
20 Doktorant Maranaj MARKU Anëtar i jashtëm
21 Lektor me Ma. Adrian  BAJRAKTARI Anëtar i jashtëm
22 Lektor me Ma. Ardjan YMERAJ Anëtar i jashtëm
23 Lektore me Ma. Arketa (Pllumi) GULI Anëtare e jashtme
24 Lektor me Ma. Artan MESI Anëtar i jashtëm
25 Lektore me Ma. Manjola SHPORI Anëtare e jashtme
26 Lektor me DIND Bashkim BALA Anëtar i jashtëm
27 Lektor me DIND Besmir GRIZHJA Anëtar i jashtëm
28 Lektore me DIND Dhurata (Kraja) KUÇI Anëtare e jashtme
29 Lektore me DIND Eridana RUSI (Tuzi) Anëtare e jashtme
30 Lektore me DIND Fatmira (Mithi) TROSHANI Anëtare e jashtme
31 Lektor me DIND Gjon PREÇI Anëtar i jashtëm
32 Lektor me DIND Isuf ÇELA Anëtar i jashtëm
33 Lektore me DIND Lindita (Mekshi) HAXHIJA Anëtare e jashtme
34 Lektore me DIND Lindita MLLOJA Anëtare e jashtme
35 Lektor me DIND Markens SHLLAKU Anëtar i jashtëm
36 Lektore me MSH Sadmira SINANI Anëtare e jashtme
37 Lektor me DIND Shpëtim YMERI Anëtar i jashtëm
38 Lektore doktorante Serfa FAJA Anëtare e jashtme
39 Lektore me MP Elsjona (Muhja) QALLIJA Anëtare e jashtme
40 Lektore me MP Mira PUSHIMAJ Anëtare e jashtme
41 Lektor me MSH Aldo GJOKA Anëtar i jashtëm
42 Lektor me MSH Besnik MUSTAFAJ Anëtar i jashtëm
43 Lektor me MSH Ergys SHOSHI Anëtar i jashtëm
44 Lektor me Ma. Gyzelda GJELOSHI Anëtare e jashtme
45 Lektore me DIND Holta DUDA Anëtare e jashtme
46 Lektore me DIND Rezarta (Beqiri) BAZHDARI Anëtare e jashtme
47 Lektore me DIND Lidja ZMIJANEJ Anëtare e jashtme
48 Lektor master fizioterapi Alfonc BABA Anëtar i jashtëm
49 Lektore me MSH Lizabeta PALOKA Anëtare e jashtme
50 Asistent-referent Adil SOKOLI Anëtar i jashtëm
51 Asistent-referente Albana (Marleci) ÇULAJ Anëtare e jashtme
52 Asistent-referente Albanë (Vishnja) CUNGU Anëtare e jashtme
53 Asistent-referent Aleksandër BACI Anëtar i jashtëm
54 Asistent-referente Arsa (Kraja) TUFI Anëtare e jashtme
55 Asistent-referent Brilant BOKSI Anëtar i jashtëm
56 Asistent-referente Dhurata (Rama) SELHANI Anëtare e jashtme
57 Asistent-referent Eduard GJONAJ Anëtar i jashtëm
58 Asistent-referent Elis SHEGA Anëtar i jashtëm
59 Asistent-referente Elsa (Gjikolaj) KOPLIKU Anëtare e jashtme
60 Asistent-referent Erjon SUCA Anëtar i jashtëm
61 Asistent-referente Ermira (Barkiçi) ALIBASHI Anëtare e jashtme
62 Asistent-referente Fatjona SULA Anëtare e jashtme
63 Asistent-referente Florinë (Abdyli) HOXHA Anëtare e jashtme
64 Asistent-referente Hyrije (Ulqinaku) HOTAJ Anëtare e jashtme
65 Asistent-referente Jetmira HAMJA Anëtare e jashtme
66 Asistent-referent Klaudio MIRDITA Anëtar i jashtëm
67 Asistent-referente Lavdie ELEZI Anëtare e jashtme
68 Asistent-referente Leze (Leraj) BUNGAJA Anëtare e jashtme
69 Asistent-referente Lindita (Dibra) GOXHO Anëtare e jashtme
70 Asistent-referente Majlinda (Temali) XHANEJ Aëtare e jashtme
71 Asistent-referente Meleqe (Anamali) KUÇI Anëtare e jashtme
72 Asistent-referente Merita (Kaftalli) SHALA Anëtare e jashtme
73 Asistent-referente Mimoza (Kalaj) HASMEGAJ Anëtare e jashtme
74 Asistent-referente Mirela (Trashani) GJONI Anëtare e jashtme
75 Asistent-referente Mirjete KALEJ Anëtare e jashtme
76 Asistent-referent Orald TRUMA Anëtar i jashtëm
77 Asistent-referente Samira (Kroni) KARAKAÇI Anëtare e jashtme
78 Asistent-referent Sandokan PLAVA Anëtar i jashtëm
79 Asistent-referent Sytki HAMJA Anëtar i jashtëm
80 Asistent-referente Teuta (Muraj) DAIJA Anëtare e jashtme
81 Asistent-referente Teute (Topalli) SHKRIVANI Anëtare e jashtme
82 Asistent-referent Trifon MALOCAJ Anëtar i jashtëm
83 Asistent-referente Valbona (Reçi) OSMANAGA Anëtare e jashtme
84 Asistent-referente Valmira (Bullaj) BOKSI Anëtare e jashtme
85 Asistent-referente Vidë GJONI Anëtare e jashtme
86 Asistent-referent Xhelal SHKRELI Anëtar i jashtëm
87 Asistent-referente Elizabeta LLESHI Anëtare e jashtme
88 Asistent-referent Ilir DIZDARI Anëtar i jashtëm

 
Adresa e-mail :

Julian KRAJA
jkraja@unishk.edu.al

Zamira SHABANI
zshabani@unishk.edu.al

Luljeta JAKU
ljaku@unishk.edu.al

Nertila PODGORICA
npodgorica@unishk.edu.al

Vera GJINAJ
vgjinaj@unishk.edu.al

Emiljano PJETRI
epjetri@unishk.edu.al

Valbona DIBRA
vdibra@unishk.edu.al