Shtëpia

Njoftime

25
Maj

Në kuadër të 60-vjetorit të themelimit, Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi” në bashkëpunim me Bashkinë e Shkodrës dhe teatrin “Migjeni” shfaqin më 29 dhe 30 maj 2017, ora 19:00, “...

25
Maj

Partnerët Shqipëri fton të gjithë të rinjtë dhe të rejat e moshave 17-30 vjec, nxënës/e të shkollave të mesme të përgjithshme dhe profesionale, studentë/e, dhe të rinj e të reja të tjerë/a të...

23
Maj

Njoftojmë studentët, se për arsye të fillimit të proçesit zgjedhor jashtë rradhe, për disa autoritete drejtuese, përgjegjës departamenti, në Universitetin "Luigj Gurakuqi", Shkodër, disa data...

23
Maj

Bashkëngjitur gjeni datat e provimeve për Faklutetin e Drejtësisë - sistemi me kohë të plotë dhe të pjesshme:

22
Maj

Bashkangjitur gjeni Urdherin e Ministrit të Arsimit  si dhe Urdhërin e Rektorit "PËR FILLIMIN E PROÇESIT TË ZGJEDHJEVE JASHTË RADHE DHE DATËN E ZHVILLIMIT TË TYRE PËR DISA AUTORITETE DREJTUESE NË...

22
Maj

Bashkangjitur gjeni datat e provimeve të sezonit të verës.

22
Maj

Bashkangjitur gjeni datat e provimeve të sezonit të verës.

19
Maj

Bashkangjitur gjeni datat e provimeve të sezonit të verës.

19
Maj

Bashkangjitur gjeni datat e provimeve të sezonit të verës.

Faqet