Shtëpia

Njoftime

15
Mar

Falënderojmë të gjithë kumtuesit në Akademinë Shkencore Ndërkombëtare me titull “Komisia Letrare Shqipe 100 vjet më pas dhe mendimi albanologjik” për ligjëratat e tyre në këtë veprimtari shkencore...

10
Mar

Kemi nderin t’ Ju ftojmë të merrni pjesë në Konferencën e dytë Ndërkombëtare të Fakultetit të Gjuhës Angleze të Kolegjit AAB, e cila organizohet në bashkëpunim me Universitetin“Luigj Gurakuqi”...

09
Mar

Bashkëngjitur vendimi i  i Bordit të Administrimit për "Miratimin e tarifës së shkollimit në programet e ciklit te parë të studimeve (Bachelor), Ciklit të dytë (Master Shkencor dhe Master...

08
Mar

Në kuadër të 60-vjetorit të themelimit, Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi” në bashkëpunim me Bashkinë e Shkodrës dhe teatrin “Migjeni” kanë si projekt vënien në skenë të pjesës teatrale “...

03
Mar

ICESS 2017, Konferenca e 5të në Shkenca të Edukimit dhe në Shkenca Sociale do të mbahet në Tiranë në datat 30-31 Mars 2017 e organizuar nga Departamenti i Shkencave të Edukimit.

02
Mar

Njoftohen të gjithë të interesuarit se në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi” shpallet konkursi për vende të lira pune në Fakultetin e Shkencave Shoqërore, Departamenti i Letërsisë, Dega...

02
Mar

Njoftohen të gjithë të interesuarit se në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi” shpallet konkursi për vend të lirë pune në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Departamenti i Matematikës, Dega e...

02
Mar

Njoftohen të gjithë të interesuarit se në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi” shpallet konkursi për vende të lira pune për pozicionin e

1. sekretares mësimore,

28
Shk

Ditën e Hëne, me dt. 06.03.2017, ora 18:00, në sallën e Konferencave (A3) tek Rektorati i Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi" organizohet takimi me ish studentët (Alumni) ndër vite.

Faqet