Shtëpia

Njoftime

21
Tet

Ditën e hënë me datë 23 tetor ora 11 në sallën e Bibliotekës së Universitetit të Shkodrës do të zhvillohet leksioni i hapur nga profesoresha e njohur Francesca Pomerantz, Salem State University,...

17
Tet

Njoftohen të gjithë të interesuarit se në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi” shpallet konkursi për dy vende të lira pune në Fakultetin e Shkencave Shoqërore, ...

17
Tet

Njoftohen të gjithë të interesuarit se në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi” shpallet konkursi për dy vende të lira pune në Fakultetin e Shkencave të Edukimit, ...

17
Tet

Njoftohen të gjithë të interesuarit se në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi” shpallet konkursi për një vend të lirë pune në Fakultetin e Shkencave të Edukimit, ...

17
Tet

Njoftimi ANULLOHET .... Do te rishpallet me nje njoftim të dytë

 

17
Tet

Njoftohen të gjithë të interesuarit se në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi” shpallet konkursi për dy vende të lira pune në Fakultetin Ekonomik, Departamenti i...

17
Tet

Njoftohen të gjithë të interesuarit se në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi” shpallet konkursi për vend të lirë pune në Fakultetin Ekonomik, Departamenti i...

13
Tet

As part of the EU-Programme ERASMUS+ Mobility with Partner Countries, the University of Almeria, Spain in collaboration with the University of Shkodra “Luigj Gurakuqi” offers 2 scholarships in the...

13
Tet

Students of Shkodra University on the undergraduate levels (2nd or 3rd year students) are welcome to join the Spring Semester wich will take place between February – May 2018.

Faqet