Shtëpia

Njoftime

12
Sht

Lista përfundimtare e kandidatëve fitues  nga trojet, sipas fakulteteve:

Fakulteti Ekonomik

23
Gsh

Njoftohen kandidatët nga republika e Kosovës, kandidatët me origjinë shqiptare nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Medvegja dhe Bujanovci, kandidatët me statusin e personit me aftësi të kufizuar,...

20
Gsh

Bashkëngjitur gjeni rezultatet e konkursit të pranimit të studentëve në programin e studimit "Edukim Fizik e Sporte", cikli i parë (bachelor), viti akademik 2017-2018:

08
Gsh

Bashkëlidhur, gjeni listat e aplikantëve, që konkurojnë në programet e studimit të ciklit të parë (Bachelor), Edukim Fizik e Sporte, Pikturë dhe grafïkë dhe Pedagogji muzikore, viti akademik 2017...

21
Kor

Në mbështetje te ligjit nr. 80/2015 “Per arsimin e larte dhe kerkimin shkencor ne institucionet e arsimit te larte, ne Republiken e Shqiperise” neni 38 pika 1 germa d.

Faqet