Shtëpia

Njoftime

28
Pri

The call is open to ...

27
Pri

Dorëzimi i dokumentacionit nga studentët e viteve te para, të dyta dhe të treta, që përjashtohen nga tarifa e shkollimit, bëhet deri me datë 28.04.2017.

 

26
Pri

Bordi  i Administrimit i Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” në mbledhjen e tij të datës 25.04.2017, në mbështetje të ligjit nr. 80, datë 22. 07.

22
Pri

Universiteti i Shkodrës  "Luigj Gurakuqi",   Fakulteti i Shkencave Shoqërore, Instituti i Studimeve Albanologjike, ditën e hënë, ora 11.00 në ambientet e Bibliotekës Shkencore të...

19
Pri

                                       Njoftim

Lënda:   Për t´iu nënshtruar fazës së dytë të konkurrimit

19
Pri

Njoftojmë se me datë 25.04.2017 ora 17.00 në sallën e senatit të Universitetit të Shkodrës zhvillohet mbledhja e Bordit me këtë rend dite:

 

13
Pri

Departamenti i Turizmit i Fakultetit Ekonomik organizon  ditёn e shtune, datё 15 Prill 2017, nga ora 11.00 – 12.00 nё sallen e 307 tek Godina e Fakultetit Ekonomik,  aktivitetin “...

Faqet