Shtëpia

Njoftime

16
Shk

Ju informojmë që thirrja për kandidatura për programet e bursave të studimit të Qeverisë Franceze për vitin universitar 2018-2019 është shpallur.

14
Shk

Apart from providing education opportunities at an international caliber as well as a wealth of knowledge and experience, Turkey also offers scholarships to outstanding international students from...

14
Shk

Beijing Institute of Technology (BIT) is offering two kinds of scholarship to UNIVERSITY OF
SHKODRA “LUIGJ GURAKUQI” .

12
Shk

Studentët përsëritës nuk do të kene mundësi të regjistrohen në provime pa kryer pagesën.

12
Shk

As a member of the Coimbra Group, the University of Graz offers short-term visits to young researchers from higher...

07
Shk

Bashkëngjitur  relacioni i  mbledhjes së  Senatit Akademik të USH-së, datë 29.01.2018

07
Shk

Bashkëngjitur  relacioni i  mbledhjes së  Senatit Akademik të USH-së, datë 15.01.2018

 

07
Shk

Ju njoftojmë se janë hapur aplikimet për të botuar artikuj në seritë e Buletinit Shkencor të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, viti...

Faqet