Shtëpia

Studentë të regjistruar dhe kuota të parealizuara - Raundi I 2017-2018

Studentë të regjistruar dhe kuota të parealizuara - Raundi I 2017-2018:

Nr Programi i studimit Bachelor Kohe e plote Kuotat e planifikuara brenda vendit Te regjistruar Kuota te parealizuara
1 Finance-Kontabilitet 120 97 23
2 Administrim-Biznes 120 72 48
3 Turizem 100 42 58
4 Drejtesi 300 166 134
5 Arsimi Fillor 60 33 27
6 Arsimi Parashkollor 60 51 9
7 Psikologji 60 36 24
8 Pune Sociale 60 31 29
9 Edukim Fizik e Sporte 70 70 0
10 Pedagogji.muzikore 30 2 28
11 Pikture.grafike 30 7 23
12 Biologji-Kimi 80 28 52
13 Matematike 68 22 46
14 Fizike 60 3 57
15 Informatike 85 37 48
16 Infermieri e Pergjithshme 85 82 3
17 Infermieri Mami 80 77 3
18 Infermieri Fizioterapi 30 22 8
19 Gjuhe-Letersi 100 38 62
20 Gazetari&Komunikim 73 23 50
21 Gjeografi 90 39 51
22 Histori 85 24 61
23 Gjuhe Italiane 60 10 50
24 Gjuhe Gjermane 60 19 41
25 Gjuhe Frenge 60 16 44
26 Gjuhe Angleze 70 60 10

 

 

Total  Kuotat e planifikuara brenda vendit 2096
Te regjistruar 1107
Kuota te parealizuara 989

 

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).