Shtëpia

Lista përfundimtare e kandidatëve fitues nga trojet, sipas fakulteteve - Viti akademik 2017-2018

Lista përfundimtare e kandidatëve fitues  nga trojet, sipas fakulteteve:

Fakulteti Ekonomik

 1. Lindita Rifat Bajroviq, Turizëm, 2017-2018

 

Fakulteti i shkencave të Edukimi

 1. Alma Dresheviç, Psikologji, 2017-2018
 2. Nora Nikaj, Psikologji, 2017-2018
 3. Dino Doda, Punë Sociale, 2017-2018
 4. Adisa Tafica, Arsim Parashkollor, 2017-2018
 5. Lindita Bajroviç, Arsim Fillor, 2017-2018

 

Fakulteti i Drejtësisë

 1. Edita Dreshevic, Drejtësi, 2017-2018

 

Fakulteti i shkencave Shoqërore

 1. Qerime Fadil Demaj, Gjuhë shqipe dhe Letërsi, 2017-2018

 

Fakulteti i shkencave Natyrore

 1. Arta Sinanoviq, Infermieri e përgjithshme, 2017-2018
 2. Ermir Kajosheviq, Infermieri (Fizioterapi), 2017-2018

 

Fakulteti i gjuhëve të huaja

 1. Fikret Dermaja, Gjuhë frënge, 2017-2018

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).