Shtëpia

Listat e aplikantëve, që konkurojnë në programet e studimit të ciklit të parë (Bachelor), Edukim Fizik e Sporte, Pikturë dhe grafïkë dhe Pedagogji muzikore. Viti akademik 2017 - 2018.

Bashkëlidhur, gjeni listat e aplikantëve, që konkurojnë në programet e studimit të ciklit të parë (Bachelor), Edukim Fizik e Sporte, Pikturë dhe grafïkë dhe Pedagogji muzikore, viti akademik 2017 - 2018, në Fakultetin e Shkencave të Edukimit, Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi".

 

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).