Shtëpia

Leksion i hapur/ Epidemia globale e diabetit dhe një analize e faktoreve riskues për diabet mellitus tip II në popullatën Shqiptare

Leksion i hapur

Epidemia globale e diabetit dhe

një analize e faktoreve riskues

për diabet mellitus tip II në

popullatën Shqiptare

Lektori:

Presidenti i Shoqates se Diabetit

Prof. Dr. FLORIAN TOTI

Ftohen të gjithë pedagoget dhe studentet e Universiteti të

Shkodrës “Luigj Gurakuqi, që të marrin pjesë.

 

Do të ketë depistime për gjithë të interesuarit

(matje glicemie falas)

 

16 nentor 2017. ORA 12:00

Auditori tek Rektorati

Universiteti i Shkodrës

 

 

Bashkangjitur: 

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).