Shtëpia

Informacion mbi zgjedhjet e Këshillave Studentore në Fakultete dhe Këshillave Studentor per Institucion, qershor 2018.

Në bazë të rregullores së zgjedhjeve për Këshillat Studentore dhe dokumentacioni të plotesuar rregullisht nga kandidatet, japim të dhënat për secilin Këshill Studentor në Fakultet dhe  Këshill Studentor për Institucion.

Për Këshillin Studentor në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, kandidatet janë:

 1. Miralba Piranaj
 2. Sindi Ujka
 3. Elhame Nasufi
 4. Afrim Maja
 5. Rozela Komi
 6. Lorena Çukaj
 7. Kristjanë Curaj
 8. Sonila Selgjekaj
 9. Sonila Halluni

 

Për Këshillin Studentor në Fakultetin e Drejtësisë, kandidatët janë:

 1. Melisa Braci
 2. Samuel Vata
 3. Vilma Çardaku

 

Për Këshillin Studentor në Fakultetin e Shkencave Natyrore, kandidatët janë:

 1. Aferdita Kopriva
 2. Xhenis Hajrullahi
 3. Eris Myftia

 

Për Këshillin Studentor në Fakultetin e Shkencave të Edukimit, kandidatët janë:

 1. Flora Gjergji
 2. Sidorela Bardeli
 3. Elina Berdica

 

Për Këshillin Studentor në Fakultetin e Shkencave Shoqërore, kandidatët janë:

 1. Dajana Buni
 2. Arjeta Pati
 3. Mariglen Marku
 4. Artemis Kadillari

 

Për Këshillin Studentor në Fakultetin Ekonomik, kandidatët janë:

 1. Behadir Meta
 2. Tiziana Brenga
 3. Arlinda Shkabari

 

Për Këshillin Studentor Institucional, kandidatët janë:

 

 1. Enriko Daka                                              FSHN

 

 1. Enisa Gjergjaj                                            FSHN

 

 1. Selda Ramja                                              FGjH

 

 1. Hysmir Idrizi                                             FD

 

 1. Hymerta Ura                                             FSHSH

 

 1. Albana Bushati                                         FE

 

 1. Dea Gyrçari                                               FSHE

 

 

 • Fletët e votimit do jenë në dy ngjyra, e bardhë për Këshillat Studentore për Institucion dhe ngjyra tjeter do jetë fletë e kaltër, për Këshillat Studentore në Fakultet.
 • Renditja e emrave të kandidatëve është sipas rendit alfabetik.
 • Në sfond do të ketë datën e zgjedhjeve (08.06.2018)

 

Kryetari i KZI                                                                       Sekretari i KZI

Dritan Qafarena                                                                      Ornela Dragjoshi

 

Anetaret:

Eugena Bisha

Julian Kraja

Juled Doniku

 

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).