Shtëpia

Dt. 18.07.2017 - Prezantimi i vëllimit "ALBANIA - Viaggio nel paese delle Aquile"

Mbështetur nga Universiteti i Shkodrës, Departamenti Romanistikës në bashkëpunim me Departamentet e Historisë dhe Gjeografisë dhe Bashkinë Shkodër, Ju ftojnë të merrni pjesë në prezantimin e vëllimit "Albania - Viaggio nel paese delle Aquile", ditën e martë datë: 18.07.2017 ora: 10:30 pranë Bibliotekës Universitare Shkencore

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).