Shtëpia

Aktivitete

Fillimi i Proçesit të Akreditimit Institucional në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi”

Në datën 01 Shkurt 2017, Agjencia e Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë (APAAL), në kuadrin e proçesit të akreditimit institucional, organizoi një seminar trajnues me anëtarët e Grupit të Vlerësimit të Brendshëm të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” si dhe Dekanët e Fakulteteve të Universitetit....

Lexo

Takim mes Ambasadores Gjermane në Shqipëri znj. Susanne Schütz dhe rektorit të Universitetit të Shkodrës, prof.dr. Adem Bekteshi

Ditën e martë me datë 17 janar 2017 u zhvillua takimi mes Ambasadores Gjermane në Shqipëri znj. Susanne Schütz dhe rektorit të Universitetit të Shkodrës, prof.dr. Adem Bekteshi. Në takim Ambasadorja u njoh me Institucionin dhe vizionin për të ardhmen.

Lexo

“UNË KAM TË DREJTË TË LUAJ” - Fakulteti i Shkencave të Edukimit, Departamenti i Psikologjisë dhe Punës Sociale

Me datë 18 nëntor 2016 Departamenti Psikologji Punë Sociale, me rastin e Ditës Botërore e të Drejtave të Fëmijëve dhe në kuadër të planit mësimor të lëndëve “Punë Sociale me Fëmijët” dhe “Probleme Sociale”;organizon këtë aktivitet me tematikë “UNË KAM TË DREJTË TË LUAJ”.

Lexo

POLAR SELF PORTRAITS - poetic connections between faces and spaces climate change in contemporary art

Autoportreti polar (përkthimi)

Autoportreti polar (PSP) është një projekt artistik ndërkombëtar për ndryshimin e klimës përmes artit. Ai është kuruar nga Zsuzsanna Ardo, e vlerësuar me çmime artististike, dhe prodhuar nga “Krijues pa Kufinj”.

Lexo

Faqet