Thirrje për aplikim në pjesëmarrjen e eventit të organizuar nga projekti HELIX.