Leksione të hapura, që do të mbahen nga prof. Mauro Geraci, në kuadrin e bashkëpunimeve Erasmus që programi i studimit Gjuhë italiane ka me Universitetin e Mesinës.