KONFERENCA I SHKENCORE MBARËKOMBËTARE E SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE “Edukimi, manipulimi dhe teknikat e avancuara në shkencat mjekësore teknike”.