Njoftime

Thirrje për pjesëmarrje në konkursin ndërkombëtar të aftësive në Chongqing Kinë 25-31 maj 2019
Vendimi i KIZ për rezultatet e zgjedhjeve
Vendimi i KIZ nr. 438, datë 13.3.2019

Bashkangjitur gjeni vendimin.

Ditë letrare me shkrimtarin Ridvan Dibra, mbi romanin e përkthyer në frëngjisht “Legjenda e vetmisë”.

Fakulteti  i  Gjuhëve  të  Huaja  i  Universitetit  të  Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, në  bashkëpunim me  Aleancën  Franceze, më 12 mars 2019, zhvilluan...

Kryqi i Kuq Shqiptar, në bashkëpunim me departamentin e Infermierisë së Fakultetit të Shkencave të Natyrës, organizuan seancën e dhurimit vullnetar të gjakut.

Më 12 mars 2019, pranë godinës së Rektoratit të USH-së, u organizua një seancë dhurimi vullnetar gjaku. Seanca u realizua në vijimësinë e projektit të...

Thirrje për aplikim për pjesëmarrje në eventin e organizuar nga projekti HELIX

Në kuadër të projektit me titull: “Entrepreneurial Learning Exchange Initiative For Sustainable Hospitality SMEs in the Balkan-Mediterranean...

Bursa studimi të qeverisë Franceze për vitin akademik 2019-2020.
Lista e studentëve që kanë përfituar bursë sipas vendimeve të njësive të qeverisjes vendore.
Pyetësori i vlerësimit të performancës së pedagogut për lëndën

Universiteti i Shkodrës bën periodikisht vlerësimin e brendshëm të programeve të studimit që ofron, me qëllim përmirësimin e cilësisë së tyre.
...

First call for papers, Children and Languages Today 2019

We kindly invite you to participate in the 9th International Scientific Conference CHILDREN AND LANGUAGES TODAY with the main theme Children and...

First call for papers, International Scientific and Art Conference: Contemporary Themes in Education – CTE

Faculty of Teacher Education, University of Zagreb announces and, with great pleasure, invites you to participate in the International Scientific and...

PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS THIRRJA IV

Në mbështetje të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 395, datë 29.04.2015 “Për miratimin e programit kombëtar të praktikave të punës në...

Vendim i Bordit të Administrimit nr. 74 datë 25.02.2019 “Për detajimin e shpenzimeve me burim financimi të ardhurat e trashëguara dhe arkëtimet janar-shkurt 2019”

Bashkangjitur gjeni vendimin e Bordit të Administrimit nr. 74 datë 25.02.2019 “Për detajimin e shpenzimeve me burim financimi të ardhurat e...

Vendim i Senatit Akademik nr. 73 datë 25.02.2019 “Për detajimin e shpenzimeve me burim financimi të ardhurat e trashëguara dhe arkëtimet janar-shkurt 2019”

Bashkangjitur gjeni vendimin e Senatit Akademik nr. 73 datë 25.02.2019 “Për detajimin e shpenzimeve me burim financimi të ardhurat e trashëguara dhe...

Departamenti i Mësuesisë i Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, organizon Konferencën e Shtatë Kombëtare Shkencore me temë: "Roli i shkollës dhe perspektiva si qendër komunitare".
Lista e studentëve për reduktim nga tarifa e shkollimit në masën 50%, Master Profesional dhe Master Shkencor, viti akademik 2018-2019, datë 22.02.2019
Lista e studentëve për përjashtim nga tarifa, viti akademik 2018-2019, datë 22.02.2019
Bursat, viti akademik 2018-2019, datë 22.02.2019
Komisioni Institucional i Zgjedhjeve të Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi" vendosi shtyrjen e ditës së votimit për zgjedhjen e anëtarit të Bordit të Administrimit të USH -së, përfaqësues i studentëve.

Bashkangjitur gjeni  Vendimin nr. 409 datë 21.02.2019 i KIZ të USH -së.

Vendimi Nr. 397, datë 10.02.2019, për miratimin e listës së kandidatit për zgjedhjen e anëtarit të Bordit të Administrimit, përfaqësues i studentëve.

Bashkangjitur gjeni vendimin për miratimin e listës së kandidatit për zgjedhjen e anëtarit të Bordit të Administrimit, përfaqësues i studentëve.