Njoftime

First call for papers, International Scientific and Art Conference: Contemporary Themes in Education – CTE

Faculty of Teacher Education, University of Zagreb announces and, with great pleasure, invites you to participate in the International Scientific and...

PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS THIRRJA IV

Në mbështetje të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 395, datë 29.04.2015 “Për miratimin e programit kombëtar të praktikave të punës në...

Vendim i Bordit të Administrimit nr. 74 datë 25.02.2019 “Për detajimin e shpenzimeve me burim financimi të ardhurat e trashëguara dhe arkëtimet janar-shkurt 2019”

Bashkangjitur gjeni vendimin e Bordit të Administrimit nr. 74 datë 25.02.2019 “Për detajimin e shpenzimeve me burim financimi të ardhurat e...

Vendim i Senatit Akademik nr. 73 datë 25.02.2019 “Për detajimin e shpenzimeve me burim financimi të ardhurat e trashëguara dhe arkëtimet janar-shkurt 2019”

Bashkangjitur gjeni vendimin e Senatit Akademik nr. 73 datë 25.02.2019 “Për detajimin e shpenzimeve me burim financimi të ardhurat e trashëguara dhe...

Departamenti i Mësuesisë i Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, organizon Konferencën e Shtatë Kombëtare Shkencore me temë: "Roli i shkollës dhe perspektiva si qendër komunitare".
Lista e studentëve për reduktim nga tarifa e shkollimit në masën 50%, Master Profesional dhe Master Shkencor, viti akademik 2018-2019, datë 22.02.2019
Lista e studentëve për përjashtim nga tarifa, viti akademik 2018-2019, datë 22.02.2019
Bursat, viti akademik 2018-2019, datë 22.02.2019
Komisioni Institucional i Zgjedhjeve të Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi" vendosi shtyrjen e ditës së votimit për zgjedhjen e anëtarit të Bordit të Administrimit të USH -së, përfaqësues i studentëve.

Bashkangjitur gjeni  Vendimin nr. 409 datë 21.02.2019 i KIZ të USH -së.

Vendimi Nr. 397, datë 10.02.2019, për miratimin e listës së kandidatit për zgjedhjen e anëtarit të Bordit të Administrimit, përfaqësues i studentëve.

Bashkangjitur gjeni vendimin për miratimin e listës së kandidatit për zgjedhjen e anëtarit të Bordit të Administrimit, përfaqësues i studentëve.