Njoftime

Njoftim për zhvillimin e konkurseve FSHE. Programet e studimit Edukim Fizik e Sporte, Pikturë - Grafikë, Pedagogji Muzikore për vitin akademik 2018-2019

Bazuar në Udhëzimin nr. 18, datë 21.05.2018 “Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e...

DEKLARATË PËR SHTYP

Universiteti i Shkodrës  “Luigj Gurakuqi”, duke marrë shkas nga publikimi i një rasti që lidhet me disa gabime të bëra në numrat e matrikullimit të...

Udhëzim për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të pare të studimeve, për vitin akademik 2018-2019.

Bashkangjitur gjeni udhëzim për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të pare të studimeve, në programet e studimeve me...

Datat e riprovimeve shtator 2018, për studentët e viti akademik 2017-2018

Bashkangjitur gjeni datat e riprovimeve shtator 2018, për studentët e viti akademik 2017-2018

Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë 2018

Bashkangjitur do te gjeni dokumentin!

Raport mbi trainimin “Fiskalitete 2018”

Në datat 24 dhe 25 Maj 2018, u organizua trainimi “Fiskalitete 2018”. Ky trainim u zhvillua ne kuadër të aktiviteteve të departamentit...

Shfaqja e dokumentarëve pjesëmarrës në festivalin “A-FestFilmROZAFA2018 " tek studentet e programit të studimit psikologji dhe punë sociale

Organizata “AnifestRozafa” në bashkëpunim të ngushtë me Departamentin e Arteve dhe Departamentin Psikologji-Punë Sociale të Universitetit të Shkodrës...

Përditësim me Metodat e Kërkimit Cilësor & Sasior me fokus: dizenjimi i pyetësorit, kampionimi, shkallët e matjes, analiza e komponentëve kryesorë dhe analiza faktoriale.

Ky aktivitet u zhvillua në sallën 307 të Fakultetit Ekonomik në kuadrin e aktiviteteve për 25-vjetorin e Fakultetit Ekonomik dhe u organizua nga...