Research positions available in Seville, Spain - Post-Doc, Thirrjen H2020-MSCA-IF-2017.st-Doc në Thirrjen H2020-MSCA-IF-2017.

Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI),  ju bën me dije se në kuadër të Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship Actions (IF-MSCA), Pablo de Olavide University në Sevilje/ Spanjë, ka shprehur interesin të marrë pjesë si një organizatë pritëse (host organization), për kërkuesit shkencor që duan të aplikojnë për Post-Doc në Thirrjen  H2020-MSCA-IF-2017.

Bashkëngjitur do të gjeni listën e supervizorëve.

Të gjithë kandidatët që do të pranohen nga supervizorët UPO, do të kenë mundësinë të shkruajnë një projekt-propozim të suksesshëm në thirrjen (MSCA-IF-2017).

Për më shumë informacion mbi aplikimin lutem klikoni:

http://www.upo.es/uporesearch/msca-research-position-at-upo/
 

The Pablo de Olavide University in Seville offers positions for researchers willing to implement a 2-3 year project based in Spain within the framework of the H2020 Marie Skłodowska Curie postdoctoral fellowships programme (MSCA-IF-2017).

All top candidates having the approval of a supervisor at UPO will have the possibility of receiving specialized training in writing a successful proposal for the next MSCA-IF call.

You can apply if at the time of the call deadline for the submission of MSCA-IF proposals (September 14, 2017):

  1) you are in the possession of a PhD or have at least four years of full-time equivalent research experience

  2) you comply with the mobility rule of the MSCA

  3) you choose the Pablo de Olavide University as your Host Institution

We will be happy to support highly qualified candidates who are interested in any area of our research and are eligible for the MSCA funding. Please have a look at the research groups at the Pablo de Olavide University willing to host researchers: List of supervisors.

Once you have contacted and obtained the acceptance of a supervisor at UPO to support your proposal, we invite you to send us your candidature by June 14, 2017 at the latest. You need to prepare the following documentation:

- Supervisor’s acceptance letter<http://www.upo.es/uporesearch/wp-content/uploads/2017/04/Supervisors-Letter_EoI_MSCA-IF-2017.pdf>;
 - Application form.<https://www.upo.es/limesurvey/index.php?r=survey/index&sid=289817&lang=en>

Qualification of Academic University staff

Professors 10%
 
Associate Professors 22%
 
Dr. and/or with Docents 39%
 
Assistant lecturer 29%
 
 

Students

11988 bachelor students
 
2153 part-time students
 
1885 MSc students
 
12 PhD students