Konferenca Shkencore Studentore Kombëtare me temë: "Rikonceptimi i klasës nga mjedisi fizik në atë online"