Pjesëmarrje e Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi" në Konferencën Ndërkombëtare TEAVET-Vlorë 2020