Departamenti i Romanistikës i Fakultetit të Gjuhëve të Huaja në bashkëpunim me Ambasadën Italiane, organizoi aktivitetin “Nel paese delle aquile. Viaggiatori e studiosi italiani in Albania tra otto e novecento.Paesaggi,citta e monumenti”.